CENNIK USŁUG

MEDIACJE

W sporach niemajątkowych koszt mediacji wynosi 150 PLN na godzinną sesję.
W sprawach, w których znana jest wartość przedmiotu sporu (WSP), koszt mediacji zależny jest od jej wielkości.

do 10 000 PLN

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
150 PLN stawka godzinowa za godzinną sesję
  •  

do 200 000 PLN

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
2000 PLN koszt mediacji
  •  

do 500 000 PLN

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
3000 PLN koszt mediacji
  •  

do 1 000 000 PLN

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
4000 PLN koszt mediacji
  •  

W większości przypadków, obie strony pokrywają 50% wynagrodzenia mediatora (chyba, że wspólnie ustalą inne warunki).

Wynagrodzenie za warsztaty i szkolenia z dziedziny mediacji ustalane jest indywidualnie z klientem podczas spotkania (rozmowy).

Badanie psychologiczne (osobowości, inteligencji) – stawka indywidualnie ustalana z klientem, zależna od ilości przeprowadzonych narzędzi psychologicznych.

Wynagrodzenie za warsztaty i szkolenia z dziedziny psychologii ustalane jest indywidualnie z klientem podczas spotkania (rozmowy).