Psycholog

av_1
Psycholog: mgr Jakub Konarzewski

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest formą pomocy, z której może skorzystać każdy. Rozmowa z psychologiem pozwala na omówienie aktualnej sytuacji życiowej, analizę życia rodzinnego i zawodowego, wewnętrznych przeżyć oraz innych aspektów.
Zadaniem psychologa jest pomoc w przejściu przez natłok myśli, odnalezieniu potencjalnych problemów i zaproponowanie metod pracy nad ich rozwiązaniem.
Na konsultację psychologiczną można udać się z konkretnym problemem, ale także z odczuwalnym, ogólnym dyskomfortem psychicznym.
Konsultacja pozwala na nawiązanie dłuższej współpracy w celu omówienia wielu aspektów życia wewnętrznego klienta oraz zaproponowanie dalszej pomocy w sytuacji problemowej.

Przykładowe przesłanki do skorzystania z konsultacji psychologicznej: